Nieszczęśliwe wypadki

Spójrzmy prawdzie w oczy – nieszczęśliwe zdarzenia mogą stać się udziałem każdego z nas. Będą to przykładowo wypadki drogowe lub w miejscu pracy, oraz każda sytuacja, w której zostaliśmy poszkodowani nie z naszej winy. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku błędów lekarskich.

W zakresie spraw o odszkodowanie wynikające z nieszczęśliwych wypadków, nie pobieramy prowizji. Wygrana sprawa to 100% odszkodowania dla Ciebie, a koszty pokrywa sprawca. Na uwagę zasługuje również fakt, że podejmujemy się uzyskania odszkodowania z tytułu wypadków, które miały miejsce nawet 3 lata temu! Działamy skutecznie, aby nie dopuścić do przedawnienia roszczeń.

Dlaczego warto i należy wystąpić z roszczeniem o należne odszkodowanie? Przede wszystkim ze względu na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia lub wynikających z niemożności podjęcia pracy zawodowej. Nie powinniśmy zapominać też, że roszczenie pociąga za sobą także naprawę nieprawidłowości - zmianę podejścia do pacjentów, poprawę stanu dróg, lub warunków pracy. Tym samym uchronimy siebie i innych przez konsekwencjami podobnych zdarzeń.

Zapamiętaj! Każda sprawa jest dla nas najważniejsza, wystrzegamy się rutyny, traktując wszystkich klientów indywidualnie. Jeśli jesteś lub byłeś ofiarą wypadku, doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie czekaj. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem bezpłatnej infolinii 0844 33 4444 0 lub formularza kontaktowego zamieszczonego obok.