Studium przypadku - wypadki w pracy w Wielkiej Brytanii.

Pozwy, dotyczące szkód niemajątkowych zazwyczaj kwalifikują się do jednej z pięciu kategorii – wypadków w pracy, wypadków samochodowych, wypadków w miejscach publicznych, chorób zawodowych (schorzenia spowodowane warunkami w Twoim miejscu pracy) oraz zaniedbań lekarskich. We wszystkich, podstawowa zasada jest ta sama – ucierpiałeś z powodu zaniedbania innej osoby i prawo upoważnia Cię do występowania o odszkodowanie za tę niesprawiedliwość. Jeśli Twoja sprawa się powiedzie, zazwyczaj opłacana jest przez ubezpieczycieli osoby, która jest winna.

Jednakże, każda z tych podkategorii ma swoją własną specyfikę i przyjrzymy się bliżej każdej z nich pod kątem szczegółów, wpływających na proces i sposobów, w jakie możesz usprawnić proces postępowania.

Dzisiaj rozpoczniemy kategorią, prawdopodobnie najczęściej dotykającą Polaków, żyjących w Wielkiej Brytanii – wypadki w pracy.

Obowiązek prawny

Pracodawcy są odpowiedzialni przed prawem za ochronę swoich pracowników przed wypadkami i chorobami, wynikającymi z ich miejsca pracy. Choroby takie, jak pylica azbestowa czy RSI są kwalifikowane jako „choroba zawodowa” (pomimo tego, że nabycie ich jest równie łatwe w biurze, jak i w fabryce) i zostaną przez nas opisane później.

Wypadki w pracy w ciągu ostatniego roku przyniosły 152 ofiary śmiertelne, 26,061 poważnych uszkodzeń ciała i 95,369 kontuzji, które spowodowały co najmniej trzydniowe zwolnienie z pracy (raport o zdrowiu i bezpieczeństwie z 10.2009: http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh0910.pdf). W tym samym czasie, zanotowano 15,881 uchybień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, nakładając £13.7m kar.

W niedawnej sprawie, nasz klient nie był pewien, czy może złożyć pozew, ponieważ jego pracodawca zmusił go do podpisania umowy, według której zrzekał się z tego prawa. To jeden z wielu przypadków niegodnych prób oszukania pracowników i okradzenia ich z podstawowych praw – poinformowaliśmy go, że nie jest możliwe zrzeczenie się prawa do odszkodowania, jakie może być winien pracodawca. Ten paragraf w umowie był więc nieważny – pokazywał tylko, że pracodawca nie zna się na prawie, bądź próbuje traktować swoich pracowników w wyjątkowo okrutny sposób.

Kolejność działań

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie powinieneś zrobić po wypadku (po upewnieniu się o swoim stanie zdrowia, oczywiście), jest zebranie jak największej ilości dowodów. Większość osób posiada telefon komórkowy z wbudowanym aparatem i w miarę możliwości powinieneś użyć go, aby zrobić zdjęcia miejsca wypadku. Jeśli są świadkowie wypadku, zanotuj ich imiona i nazwiska i, w miarę możliwości, adresy zamieszkania. Może się to wydawać niepotrzebne, jeśli mowa o kolegach z pracy, ale jeśli sprawa się przeciągnie w sądzie (masz trzy lata na złożenie pozwu), za kilka miesięcy możesz być zadowolony, że podjąłeś takie kroki, jeśli któryś ze świadków przestanie już pracować w firmie.

Pewna klientka odszkodowaniewuk.co.uk próbowała już złożyć wniosek przy pomocy innego prawnika. Nie było to jednak możliwe, ponieważ nie miała świadków, a jej pracodawca naprawił nierówną podłogę w magazynie, która była przyczyną jej wypadku, a następnie zaprzeczał wcześniejszemu stanowi rzeczy. Na szczęście, dwójka jej kolegów w późniejszym okresie zgodziła się zeznawać w jej sprawie, a jedno z nich miało zdjęcie nierównej podłogi przed naprawą. Te czynniki pozwoliły prawnikom zaakceptować jej sprawę i rozpocząć działanie.

Wcześniej, osoby, które pracowały z naszym klientem były niechętne do zeznawania w jej sprawie, w związku ze strachem przed utratą pracy – z tego samego powodu, wiele osób waha się, składając pozew przeciwko swojemu pracodawcy. W rzeczywistości, pracodawcy nie mogą zwolnić Cię z powodu złożenia pozwu, a jeśli to zrobią – przysługuje Ci prawo do kolejnej sprawy w związku z niesłusznym zwolnieniem. Nawet, jeśli nie zwolnią Cię bezpośrednio, ale utrudnią Twoje warunki pracy i poczujesz się zmuszonym do odejścia – masz podstawy do złożenia pozwu.

Prowadź dziennik

Oprócz udokumentowania okoliczności wypadku, powinieneś także prowadzić dokładny zapis jego konsekwencji – całej korespondencji pomiędzy Tobą a pracodawcą (włączając tą, dotyczącą czasu, podczas którego musisz opuścić pracę z powodu kontuzji), wszystkich bólów i dolegliwości, jakie Cię dotyczą, rachunki za wszystkie wydatki, które z tego powodu wyniknęły, włączając w to na przykład wydatki na dojazd w miejsce leczenia, a także wszystkie ubrania, zniszczone podczas wypadku. Jeśli ktoś pomaga Ci w rekonwalescencji, notuj, jak dużo czasu poświęcają na opiekę nad Tobą. Jeśli Twoja sprawa się powiedzie, prawnicy będą w stanie odzyskać wszystkie z wymienionych kosztów.

Upewnij się, że Twoja uwagi są słyszane (i mają konsekwencje)

Często słyszymy o przypadkach, w których informacja o potencjalnie groźnych okolicznościach zostaje zaraportowana do pracodawcy, a ten nie podejmuje żadnej akcji. Jeśli wypadek zdarzył się z powodu uchybień, o których pracodawca wcześniej słyszał – znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo uznania go winnym przed sądem.  Jeśli masz więc uwagi, dotyczące swojego miejsca pracy, powinieneś donieść o nich osobie zarządzającej i upewnić się, że są one odnotowane i mogą być przez kogoś poświadczone – najlepszym wyjściem jest skorzystanie z oficjalnego protokołu firmy, przewidzianego dla tego typu okoliczności, ale jeśli nie wiesz, jak wygląda, lub nie ma takiego – nawet zwykła wiadomość email jest lepsza, od jej braku.

Jeden z klientów odszkodowaniewuk.co.uk cierpiał z powodu rozciętej ręki i bólu pleców po tym, jak niezabezpieczone półki spadły na niego w magazynie winiarni, gdy uzupełniał zapasy. Ostrzegał managera wiele razy, że półki są niestabilne, ale żadna akcja nie została podjęta. Po przejrzeniu sprawy przez naszych prawników, uznali oni, że zdecydowanie jest to podstawa do pozwu, szczególnie, że nie podjęto żadnych działań po jego wcześniejszych ostrzeżeniach – dodatkowo, miał świadków, potwierdzających jego rozmowę z managerem.

Nie czekaj, aż będzie za późno

Niestety, ten klient nie mógł kontynuować swojej sprawy. Pomimo tego, że w każdym innym aspekcie był to naszym zdaniem bardzo mocny pozew, wypadek zdarzył się 4 lata przed skonsultowaniem sprawy z naszymi prawnikami. Angielskie prawo ustala trzyletni limit na pozwy o odszkodowania przy tego typu okolicznościach, a klient nie wiedział wtedy, że ma do niego prawo – pomimo tego, że czuł się poszkodowany, myślał, że jest to jego pech życiowy i jedyne, co może robić, to pracować dalej.

Czy powinienem składać pozew?

To częste podejście, które widzimy u naszych polskich klientów – akceptacja dla tego, co się zdarzyło i determinacja do kontynuowania pracy. Jest ono bardzo wskazane, jednak nie ma powodu, aby unikać składania słusznego pozwu, jeśli pracodawca ponosi winę za Twój wypadek. Wynagrodzenie pomoże Ci wyzdrowieć i odpocząć od pracy – jeśli ruszyłbyś do pracy zaraz po ciężkim wypadku z potrzeby zarobku nie czekając na pełne wyzdrowienie, mogło by to mieć poważne i długoterminowe konsekwencje dla Twojego zdrowia.

Udany pozew zmusi Twojego pracodawcę do naprawienia nieprawidłowości, które doprowadziły do Twojego wypadku. Wymienione wcześniej niestabilne półki zostałyby naprawione od razu. Znak ostrzegający przed niebezpieczeństwem mógłby zostać ustawiony w miejscu, gdzie byłby potrzebny. Dokładne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa mogłoby zostać przeprowadzone dla obecnych pracowników, którzy znajdują się w takiej sytuacji, jak Ty wcześniej. Oczywiście, moglibyśmy ciągnąć tą listę dużo dalej…

Wreszcie, rzadkie są przypadki, kiedy to pracodawcy płacą z własnej kieszeni odszkodowania, wynikające z pozwu. Wszyscy pracodawcy muszą być według prawa ubezpieczeni od pozwów dotyczących wypadków w pracy i to ubezpieczyciele będą odpowiadali (i prawdopodobnie negowali) Twój pozew. Ubezpieczyciele posiadają duże możliwości prawnicze, ale tak długo, jak zachowasz zdrowy rozsądek i masz przynajmniej solidnego prawnika po swojej stronie, nawet najdroższy adwokat nie pomoże, gdy po przeciwnej stronie stoi prawo poparte faktami.

Adwokaci, współpracujący z odszkodowaniewuk.co.uk to jedni z najbardziej doświadczonych i uznanych specjalistów w dziedzinie sporów, dotyczących szkód niemajątkowych. Zadzwoń do nas już dzisiaj pod 0844 33 4444 0 i bez zobowiązań poznaj naszą ocenę swojej sprawy. Możesz także wypełnić formularz znajdujący się na tej stronie a my oddzwonimy do Ciebie.