Nie stać mnie na prawnika... Ale czy na pewno?

Większość ludzi sądzi, że korzystanie z usług adwokatów drogo kosztuje- i może. Jednakże istnieje kilka sposobów finansowania roszczeń prawnych, z których jedna dotyczy płatności “z góry” od Ciebie. Przyjrzyjmy się zatem sześciu głównym drogom płatności za działania prawne.

1) Stawki prawnicze (prywatne)

W tym wariancie, uiszczasz opłatę za swojego prawnika “z góry”. Jeśli wygrasz, możesz je odzyskać, jednak, jeśli przegrasz musisz ponieść opłaty swojego przeciwnika. Nic dziwnego, że jest to najrzadziej wybierana metoda prowadzenia sporów sądowych. Jednakże, gdy nie jest możliwe skorzystanie z CFA, często jest to jedyna dostępna opcja.

Jak zobaczysz w kilku następnych akapitach, skorzystanie z CFA, jakkolwiek bardzo korzystne dla większości klientów, jest najbardziej ryzykowne dla prawników, jako że nie otrzymają wynagrodzenia w przypadku przegrania sprawy. W związku z tym, przeprowadzają oni analizę ryzyka Twojej sprawy przed zaoferowaniem Ci prowadzenia jej na mocy CFA. Biorą pod uwagę okoliczności sprawy, prawdopodobieństwo wygranej, przewidywane koszty i prawdopodobieństwo ich odzyskania razem z premią za zwycięstwo od drugiej strony. Jeśli szanse są zbyt małe, niestety poinformują Cię, że zajmą się Twoją sprawą jedynie po uiszczeniu standardowej stawki. Nie powinieneś podchodzić do tego osobiście – jest to po prostu ich profesjonalna ocena tych kilku czynników.

2) Ubezpieczenie od kosztów sądowych (znane także jako “przed-wypadkowe”) 

Wiele umów ubezpieczeniowych, dotyczących pojazdów, nieruchomości czy kart kredytowych, pokrywa także ubezpieczenie od kosztów sądowych. Dotyczy to często jedynie pewnych określonych rodzajów postępowania, jednak, jeśli możesz z niego skorzystać – powinieneś to zrobić, jako że ubezpieczenie to zostało już opłacone. Pamiętaj – nie musisz korzystać z prawników, zatrudnionych przez swojego ubezpieczyciela. Prawo europejskie wyraźnie mówi, że masz możliwość wyboru reprezentującego Cię prawnika.  

3) Członkostwo związkowe

Jeśli jesteś opłacającym składki członkiem związku zawodowego, często zapewni Ci to darmową pomoc prawniczą, jak również opłacenie kosztów sądowych. Związki zazwyczaj mają z góry upatrzonych partnerów w postaci firm prawniczych i nalegają na skorzystanie z ich usług. Pamiętaj jednak, że również w tym przypadku nie musisz z nich skorzystać. Prawo europejskie wyraźnie mówi, że masz możliwość wyboru reprezentującego Cię prawnika.  

4) Wsparcie prawnicze

Wsparcie prawnicze to sytuacja, w której Twoje koszty opłacone są przez komisję usług prawniczych. Aby je uzyskać, musisz spełnić określone kryteria dotyczące dochodów - nie dotyczy ono również spraw o straty niemajątkowe innych, niż błąd w sztuce lekarskiej. Wielu prawników nie akceptuje spraw, w których klient korzysta z wyżej opisanego wsparcia. 

5) Stawka od wygranej

Jest to przypadek, w którym prawnik zgadza się na nie obciążanie Cię z góry, lecz w zamian za to otrzymuje część z Twojego odszkodowania w przypadku wygranej. Maksymalna dopuszczana przez prawo stawka to 35%. 
Stawki zależne od wygranej są bardzo częste w przypadku pozwów dotyczących zatrudnienia. Nie są obecnie dopuszczalne w sprawach o straty niemajątkowe, jednakże rząd naciska na zmiany, pozwalające na to – są to istotne zmiany w systemie prawnym i będziemy Was informować o ewentualnym rozwoju sytuacji.

6) Umowy Warunkowej Opłaty (CFA) 

Oświadczenie prasowe, wydane przez Lorda Kanclerza po wprowadzeniu prawa, dotyczącego dostępu do sprawiedliwości ‘Access to Justice Act 1999’ mówiło, że wprowadzenie umów warunkowej opłaty rozszerzy dostęp do sprawiedliwości i da pewność tego, że obciążenie za koszty sądowe spadnie na tych, będących przyczyną procesu, a także że wartość przyznanego odszkodowania jest przyznana osobie poszkodowanej (powstrzymując adwokatów od pobrania procentowej części dla siebie). 

Podsumowując, ogólne zasady CFA są zazwyczaj następujące: 

 • Prawnicy nie obciążają Cię za poświęcony czas. Ponoszą opłaty związane z prowadzeniem Twojej sprawy z własnych funduszy, licząc na ich odzyskanie w przypadku zwycięstwa.
 • Adwokat w Twoim imieniu zawiera umowę ubezpieczeniową dotyczącą kosztów sądowych, znaną jako „ubezpieczenie powypadkowe” lub ubezpieczenie ATE („After The Event”).  Pokrywa ono koszty sądowe Twoje i Twojego przeciwnika w przypadku przegrania sprawy.
 • Jeśli wygrasz, Twój prawnik odzyska od strony przeciwnej trzy różne opłaty:
  • Twoje odszkodowanie, z którego zachowasz 100%
  • Koszty, wynikłe z prowadzenia sprawy, włączając koszt odszkodowania ATE i wszystkie stawki godzinowe prawników
  • „Stawka za zwycięstwo”, wyrażona jako procentowa część stawek godzinowych, nigdy nie wyższa niż 100%

Odnośnie podstawowych kosztów prowadzenia sprawy, jeśli wygrasz, są one zazwyczaj opłacane przez stronę przeciwną, jednak, jeśli uzna je ona za zbyt wysokie, sąd może zadecydować o zwrocie jedynie części kosztów. Jeśli tak się stanie, możesz musieć zapłacić różnicę z własnej kieszeni.
Czasami prawnicy mogą zgodzić się na obciążenie Cię jedynie kosztami, które są w stanie odzyskać od strony przeciwnej. Taki zapis musi znaleźć się jednak w CFA.

W zależności od sytuacji oraz Twojej umowy z reprezentującym Cię prawnikiem, możesz być także obciążony opłatami, jeśli:

 • Prawnik doradzi Ci odstąpienie od sprawy, a Ty postąpisz wbrew jego poradzie
 • Nie zgodzisz się na ugodę, doradzoną przez prawników
 • Zgodzisz się na ugodę, odradzaną przez prawników
 • Odmówisz współpracy ze swoim prawnikiem
 • Drugiej strony nie stać na opłacenie wszystkich kosztów

Czytanie w CFA kolejnych przykładów sytuacji, w których mogą być nałożone na Ciebie opłaty, może być bardzo trudne i niepokojące. Jednakże, jeśli zawierasz umowę z adwokatem na mocy CFA, musisz pamiętać, że nie będą oni reprezentować Cię w żaden sposób, dopóki jej nie podpiszesz.

W rzeczywistości, tak długo, jak korzystasz z porad swojego prawnika, jest bardzo mało prawdopodobną sytuacja, w której ponosisz jakiekolwiek koszty – teoretycznie rzecz biorąc jest możliwa, ale mało który prawnik zaryzykuje swoją reputację, niesprawiedliwie obciążając swoich klientów z którymi zawarł umowę warunkowej opłaty. 

Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego!
Zespół OdszkodowaniewUK.co.uk