Blogs

Nie stać mnie na prawnika... Ale czy na pewno?

Większość ludzi sądzi, że korzystanie z usług adwokatów drogo kosztuje- i może. Jednakże istnieje kilka sposobów finansowania roszczeń prawnych, z których jedna dotyczy płatności “z góry” od Ciebie. Przyjrzyjmy się zatem sześciu głównym drogom płatności za działania prawne.

1) Stawki prawnicze (prywatne)

Zadośćuczynienie z tytułu choroby zawodowej

Pracodawcy mają prawny obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Oznacza to zapobieganie oczywistym przyczynom wypadków, upewniając się, iż masz wystarczającą ilość ciepła, światła i wentylacji do pracy, i podejmując odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony przed "chorobami zawodowymi". Jeżeli nie zapewniono Ci takiej ochrony jako pracownikowi i pociągnie to za sobą konsekwencje, to prawdopodobnie możesz starać się o odszkodowanie.

Testament w UK - Poradnik: Testament („Will”) i uwierzytelnienie testamentu („Probate”)

"W tym świecie nic nie może być pewne, z wyjątkiem śmierci i podatków"

Kiedy wszystko inne zawodzi: pomoc prawna i reprezentacja w sądzie

„Zasada praworządności” to doktryna mówiąca, że każda osoba musi przestrzegać prawa – niezależnie od przywilejów, związanych z płcią, klasą społeczną czy religią. Koncepcje równości i uczciwości są kluczowe dla zasady praworządności i razem z koncepcjami “pewności prawnej” i prawem do należytego procesu, stanowią najistotniejsze zasady angielskiego systemu prawnego.

Praktyczny przewodnik: Spory dotyczące zatrudnienia

Spór o zatrudnienie może być jednym z najbardziej stresujących doświadczeń jakie kiedykolwiek miałeś, włączając w to Twoje środki do życia, jak również miejsce gdzie spędzasz dużą część swojego dnia, jeśli nie większość swojego dnia. Być może musisz bronić się przed dyscyplinami, niesprawiedliwymi lub niepotwierdzonymi zarzutami.  Być może zostałeś potraktowany nieuczciwie, dyskryminowany lub nawet niesłusznie zwolniony, i szukasz sprawiedliwości za złe traktowanie.

Studium przypadku - wypadki w pracy w Wielkiej Brytanii.

Pozwy, dotyczące szkód niemajątkowych zazwyczaj kwalifikują się do jednej z pięciu kategorii – wypadków w pracy, wypadków samochodowych, wypadków w miejscach publicznych, chorób zawodowych (schorzenia spowodowane warunkami w Twoim miejscu pracy) oraz zaniedbań lekarskich. We wszystkich, podstawowa zasada jest ta sama – ucierpiałeś z powodu zaniedbania innej osoby i prawo upoważnia Cię do występowania o odszkodowanie za tę niesprawiedliwość. Jeśli Twoja sprawa się powiedzie, zazwyczaj opłacana jest przez ubezpieczycieli osoby, która jest winna.

Odszkodowanie w przypadku źle wykonanego zabiegu pielęgnacyjnego

Podstawowym prawem każdego poszkodowanego w wyniku czyjegoś zaniedbania, jest staranie się o odszkodowanie za szkody, jakie ponieśli. Jednakże nie każda osoba jest świadoma swoich praw, jak również sposobu w jakie je egzekwować. Wielu radców prawnych i firm tzw.

Wypadek w pracy w Anglii, co dalej ?

W ubiegłym roku doszło do ponad 120.000 poważnych wypadków przy pracy, które doprowadziły do poważnych obrażeń lub poszkodowani musieli być na chorobowym powyżej 3 dni. Wysokość zgłoszonych szkód wyniosła 840, na 100.000 pracowników, a to doprowadziło łącznie do 5.1 miliona dni pracy straconych z powodu uszkodzeń (Źródło: Health and Safety Executive 2009-10).

Odszkodowania w UK fakty oraz mity

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron, w przemówieniu na początku tego miesiąca do liderów biznesu w Berkshire, wypowiedział wojnę dostrzeganemu w Wielkiej Brytanii „potworowi zdrowia i bezpieczeństwa”, „który stał się kamieniem u szyi brytyjskich firm" .
Subscribe to RSS - blogs